เมษายน, 2018

27เม.ษ.9:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ของม.มิชิแกนสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:98.8
ประมาณการ:98.0
ครั้งก่อน: 97.8