เมษายน, 2018

24เม.ษ.9:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย. โดย Conference Boardสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:128.7
ประมาณการ:126.0
ครั้งก่อน: 127.7