เมษายน, 2018

13เม.ษ.9:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ของม.มิชิแกนสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 97.8
ประมาณการ: 100.6
ครั้งก่อน: 101.4