มีนาคม, 2018

27มี.ค.9:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. โดย Conference Boardสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:127.7
ประมาณการ: 131.2
ครั้งก่อน: 130.8