มกราคม, 2018

30ม.ค.10:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคม โดย Conferance Boradสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  125.4
ประมาณการ:  123.2
ครั้งก่อน: 123.1