มกราคม, 2018

19ม.ค.10:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมของ ม. มิชิแกน(เบื้องต้น)สหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  94.4
ประมาณการ:  97.0
ครั้งก่อน: 95.9