ธันวาคม, 2017

22ธ.ค.10:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมของ ม. มิชิแกนสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  95.9
ประมาณการ:  97.3
ครั้งก่อน: 96.8