มกราคม, 2018

23ม.ค.5:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนมกราคม ของยูโรโซนยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  31.8
ประมาณการ:  29.7
ครั้งก่อน: 29.0