พฤษภาคม, 2018

15พ.ค.4:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนพ.ค. ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.4
ประมาณการ: 2.0
ครั้งก่อน: 1.9