เมษายน, 2018

17เม.ษ.4:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนเม.ย. ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 1.9
ประมาณการ: 7.3
ครั้งก่อน: 13.4