กุมภาพันธ์, 2018

20ก.พ.5:00 PMดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนก.พ. ของยูโรโซนยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  29.3
ประมาณการ:  28.4
ครั้งก่อน: 31.8