เมษายน, 2018

16เม.ษ.7:30 PMดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนเม.ย.สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:15.8
ประมาณการ:19.8
ครั้งก่อน: 22.5