กุมภาพันธ์, 2018

15ก.พ.8:30 PMดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนกุมภาพันธ์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  13.1
ประมาณการ:  17.7
ครั้งก่อน: 17.7