ธันวาคม, 2017

15ธ.ค.8:30 PMดัชนีการผลิตนิวยอร์กเดือนธันวาคมสหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  18.0
ประมาณการ: 18.8
ครั้งก่อน: 19.4