มกราคม, 2018

26ม.ค.8:30 PMจีดีพีไตรมาส 4 ประมาณการครั้งที่ 1 (q/q)สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  2.8%
ประมาณการ:  3.0%
ครั้งก่อน: 3.2%