กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.5:00 PMจีดีพีไตรมาส 4 (ประมาณการครั้งที่ 2 )(q/q)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.6%
ประมาณการ:  0.6%
ครั้งก่อน: 0.6%