กุมภาพันธ์, 2018

14ก.พ.6:50 AMจีดีพีไตรมาส 4 (ประมาณการครั้งที่ 2)(q/q)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.1%
ประมาณการ:  0.2%
ครั้งก่อน: 0.6%