กรกฎาคม, 2018

16ก.ค.9:00 AMจีดีพีไตรมาส 2/2561 (q/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.7%
ประมาณการ: 6.7%
ครั้งก่อน: 6.8%