เมษายน, 2018

12เม.ษ.9:00 AMจีดีพีไตรมาส 1/2561 (q/y)จีน9:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 8.2%
ประมาณการ: 8.9%
ครั้งก่อน: 8.8%