มิถุนายน, 2018

28มิ.ย.7:30 PMจีดีพีไตรมาส 1 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) (q/q)สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 2.0%
ประมาณการ: 2.2%
ครั้งก่อน: 2.2%