มิถุนายน, 2018

08มิ.ย.6:50 AMจีดีพีไตรมาส 1 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) (q/q)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.2%
ประมาณการ: -0.1%
ครั้งก่อน: -0.2%