พฤษภาคม, 2018

16พ.ค.6:50 AMจีดีพีไตรมาส 1 (ประมาณการครั้งแรก) (q/q)ญี่ปุ่น6:50 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: -0.2%
ประมาณการ: 0.0%
ครั้งก่อน: 0.4%