มกราคม, 2018

30ม.ค.5:00 PMจีดีพีไตรมมาส 4 (ประมาณการครั้งแรก) (q/q)ยุโรป5:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  0.6%
ประมาณการ:  0.6%
ครั้งก่อน: 0.6%