กรกฎาคม, 2018

19ก.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:207,000
ประมาณการ:220,000
ครั้งก่อน:215,000