กรกฎาคม, 2018

12ก.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 214,000
ประมาณการ: 226,000
ครั้งก่อน: 232,000