กรกฎาคม, 2018

05ก.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 231,000
ประมาณการ: 225,000
ครั้งก่อน: 228,000