มิถุนายน, 2018

28มิ.ย.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 227,000
ประมาณการ: 220,000
ครั้งก่อน: 218,000