มิถุนายน, 2018

07มิ.ย.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 222,000
ประมาณการ: 223,000
ครั้งก่อน: 223,000