พฤษภาคม, 2018

31พ.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 221,000
ประมาณการ: 228,000
ครั้งก่อน: 234,000