พฤษภาคม, 2018

24พ.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 234,000
ประมาณการ: 220,000
ครั้งก่อน: 223,000