พฤษภาคม, 2018

04พ.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:3.9%
ประมาณการ:4.0%
ครั้งก่อน:4.1%