พฤษภาคม, 2018

03พ.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 211,000 ราย
ประมาณการ:225,000 ราย
ครั้งก่อน: 209,000 ราย