เมษายน, 2018

26เม.ษ.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:209K
ประมาณการ:230K
ครั้งก่อน:232K