เมษายน, 2018

12เม.ษ.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 233,000
ประมาณการ: 231,000
ครั้งก่อน:242,000