เมษายน, 2018

05เม.ษ.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:242,000
ประมาณการ:225,000
ครั้งก่อน: 215,000