มีนาคม, 2018

29มี.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 215,000
ประมาณการ: 230,000
ครั้งก่อน: 229,000