มีนาคม, 2018

22มี.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:229,000
ประมาณการ: 225,000
ครั้งก่อน:  226,000