มีนาคม, 2018

08มี.ค.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 231000
ประมาณการ: 220000
ครั้งก่อน: 210000