มีนาคม, 2018

15มี.ค.7:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ7:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 226,000
ประมาณการ: 227,000
ครั้งก่อน: 230,000