กุมภาพันธ์, 2018

22ก.พ.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ:  231,000 ราย
ครั้งก่อน: 230,000 ราย