ธันวาคม, 2017

07ธ.ค.9:22 AMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ9:22 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 241,000
ครั้งก่อน: 238,000