มกราคม, 2018

25ม.ค.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  233,000 ราย
ประมาณการ:  239,000 ราย
ครั้งก่อน: 216,000 ราย