มกราคม, 2018

04ม.ค.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  250,000 ราย
ประมาณการ:  241,000 ราย
ครั้งก่อน: 247,000 ราย