พฤศจิกายน, 2017

30พ.ย.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  ??
ประมาณการ: 241,000
ครั้งก่อน:  239,000