ธันวาคม, 2017

21ธ.ค.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  245,000 ราย
ประมาณการ:  232,000 ราย
ครั้งก่อน: 225,000 ราย