ธันวาคม, 2017

14ธ.ค.8:30 PMจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐ8:30 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  225,000 ราย
ประมาณการ: 237,000 ราย
ครั้งก่อน: 236,000 ราย