มกราคม, 2018

09ม.ค.10:00 PMจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายนสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  5.88 ล้านตำแหน่ง
ประมาณการ:  6.05 ล้านตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 5.93 ล้านตำแหน่ง