กรกฎาคม, 2018

10ก.ค.9:00 PMจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (ล้านตำแหน่ง)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.64
ประมาณการ: 6.88
ครั้งก่อน: 6.84