มิถุนายน, 2018

05มิ.ย.9:00 PMจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (ล้านตำแหน่ง)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.70
ประมาณการ: 6.49
ครั้งก่อน: 6.63