มีนาคม, 2018

16มี.ค.9:00 PMจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (ล้านตำแหน่ง)สหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 6.31
ประมาณการ: 5.91
ครั้งก่อน: 5.81